Yılbor Boru

Laboratuvar

Laboratuvar

YILBOR KALİTESİ

Kalite Politikamız

Kalite Politikası Laboratuvar çalışmalarını güncel ulusal ve/veya uluslararası standard veya tanımlanmış test metotlarına göre, iyi teknik uygulama şartları sağlanarak mümkün olan en kısa sürede ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik, güvenilirlik ve yasal şartlar esas alınarak sürdürmektir.

YILBOR BORU PLASTİK test Laboratuvarının hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile iyi mesleki uygulamalar göstererek test metod ve standardlarına uygun, en iyi düzeyde teknolojik test cihazları kullanmak, müşterilerden gelen test isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak, testlerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standard malzemeleri kullanmak, mümkün olması durumunda ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle test kalitesinin teminini etkin kılmak, müşteri memnuniyetini temel ilke sayarak, böylece muhtemel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir.

YILBOR BORU PLASTİK test Laboratuvarının amacı; yönetim sistemini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, test sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri en aza indirmektir. YILBOR BORU PLASTİK test Laboratuvarı personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışır ve laboratuvar yönetimi TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.

Deney Dökümanlarımız

Ürünlerinizi profesyonel laboratuvarımızda, çoğunluğu akredite deneylerimizle test edebilirsiniz. Deneylerimizden yararlanmak için bize ulaşmayı unutmayın. Deney dökümanlarımızı indirmek için aşağıdaki butonlara tıklayın.

SİZE NELER SUNUYORUZ

Deney Hizmet Listesi

Yoğunluk Tayini, ürünün birim miktarındaki kütle/hacim oranına göre yoğunluk değerinin ölçülmesidir. Depolama, zenginleştirme ve stoklama gibi işlemler için önemlidir.

 • Kodu: TS EN ISO 1183-1
 • Yeterlilik: Akredite

Kütlesel Erime Akış Hızı Tayini, belirli sıcaklık ve yükleme şartlarında, erimiş termoplastik malzemelerin kütlesel akış hızının (MFR) tayini için uygulanan işlemi kapsar.

 • Kodu:TS EN ISO 1133-1
 • Yeterlilik: Akredite

OIT, bir kalorimetrik ölçme yapılarak malzemenin belirli bir sıcaklıkta, oksijen veya hava içinde ve atmosferik basınçta ekzotermik oksidasyonunun başlangıcına kadar geçen sürenin tayinidir.

 • Kodu: TS EN 728TS EN ISO 11357-6
 • Yeterlilik: Akredite

Karbon Siyah Miktarı Tayini, boru ve ekleme parçalarının UV ışınlara mukavemetinin sağlanması için yapısında bulunan karbon miktarının % olarak tespit edilmesi amacı ile saf azot gazı ile yüksek sıcaklıkta ısı fırınında yakılarak yapılır.

 • Kodu: TS 7792ISO 6964
 • Yeterlilik: Akredite

Karbon Pigment Dağılımı Derecesi Tayini, malzemenin yapısındaki homojen pigment dağılımının incelenmesi amacı ile yapılır. 60 µm ± 20 µm ve karbon dağılımı için 20 µm ± 10 µm kalınlığında alınan mikrotom kesit mikroskop altında incelenerek derecelendirme yapılır.

 • Kodu: TS ISO 18553TS 6688BS 2782: Metot A
 • Yeterlilik: Akredite

Kopma Uzaması Tayini, malzemenin kopma anındaki uzama miktarının % olarak belirlendiği testtir. Çekme cihazı ile yapılan Kopma uzaması testi sabit hız altında test edilen numunenin kopma noktasına kadar çekilmesi ile yapılır. Uzama miktarı cihaz üzerindeki ekstansiyometre yardımı ile otomatik olarak ölçülür.

 • Kodu: TS EN ISO 6259-1ISO 6259-2ISO 6259-3
 • Yeterlilik: Akredite

İç Basınca Karşı Direncin Tayini, iç basınca karşı direncin saptanmasına ilişkin testler, termoplastik boru parçalarının özelliklerinin ve dayanıklılığının saptanmasında temel oluşturur. Boruların çalışma ömrünün hızlandırılmış olarak yüksek deney şartlarında belirlendiği bir test yöntemidir.

 • Kodu: TS EN 1167-1TS EN 1167-2
 • Yeterlilik: Akredite

Boyca Değişim Tayini, termoplastik boruların boyca eski halini alabilme özelliğinin tayini için hava içinde uygulanan bir yöntemi kapsar. Et kalınlığı 16 mm’den daha büyük olan borular için boyca eski halini alabilme oranının ölçülmesi uygun değildir.

 • Kodu:TS EN ISO 2505
 • Yeterlilik: Akredite

Yoğunluk tayini, standart plastik boruların ve ekleme parçalarının boyutlarının ölçülmesini, belirlenmesini ve ölçmelerin doğrulanmasını kapsar. Bu deney yöntemi, geometrik sınırlara uygunluğu kontrol etmek üzere açıların, çapların, uzunlukların, dikliklerinin ve et kalınlıklarının ölçülmesi işlemlerini kapsar.

 • Kodu: TS EN ISO 3126
 • Yeterlilik: Akredite

Yoğunluk tayini, kalıplama ve ekstrüzyon malzemeleri ile polietilen boru sistemlerinde kullanılan elemanlara uygulanır. Deney, verilen bir sıcaklıktaki etüve konulan bir deney parçasının kütle kaybının tayini esasına dayanır.

 • Kodu: TS EN 12099
 • Yeterlilik: Akredite

Kısa Süreli İç Basınca Dayanım Tayini, sıvıların nakledilmesine ilişkin termoplastik boruların, ek parçaların belli bir sıcaklıkta iç hidrostatik basınca karşı direncinin saptanmasına ilişkin genel deney yöntemi metodunu kapsar.

 • Kodu:ASTM D 1599
 • Yeterlilik: Akredite değil

Çevre Boyunca Dış Darbeye Mukavemet Tayini, boruların düşük ısılarda kondüsyonlandıktan sonra saat yönünde çevresel olarak belirli bir form ve ağırlıktaki kütlenin, belirli bir yükseklikten serbest düşmesi ile borunun kırılma ve çatlamalara karşı yeteneğinin ölçüldüğü testtir.

 • Kodu:TS EN 744
 • Yeterlilik: Akredite

Vicat Yumuşama Sıcaklığının Tayini, boru ve ekleme parçasından kesilerek hazırlanan deney parçasına sabit bir yük (50±1) N uygulanarak sıcaklık düzenli bir şekilde arttırılır. Batma ucunun deney parçasının yüzeyine 1 mm gömüldüğü andaki sıcaklık tespit edilir. 1 mm penetrasyon sıcaklığı, °C cinsinden Vicat Yumuşama Sıcaklığı (VST) olarak gösterilir.

 • Kodu: TS EN 727ISO 306
 • Yeterlilik: Akredite